اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)، اسفند ماه 91

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)

The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment

پوستر اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور) - پژوهشکده سوانح طبیعی - موسسه آمو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:

۱. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.
2.توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی فعالیتهای تحقیقات نوآورانه محققان در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی.
3.جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و تحقق توسعه پایدار.
4.ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در کلیه بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرحهای سازنده.

محورهای کنفرانس:

۱- جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار
2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- آبخیزداری و استحصال آب باران
- مدیریت منابع آب و خاک
- آبیاری و زهکشی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
3- بیابان و بیابان زدایی
- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
- فرسایش بادی و ریز گردها
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
- بیابانزایی و توسعه پایدار
4- علوم شیلات و آبزیان
- تکثر وپرورش آبزیان
- صید و بهره برداری
- بهداشت و بیماریهای آبزیان
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم شیلات و آبزیان
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
5- علوم دام و دامپزشکی
- تغذیه دام و طیور
- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی
- نقش علوم دامی در توسعه پایدار
6- تولیدات گیاهی
- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی
- مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی
- نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
7- مدیریت ، ترویج ، اقتصاد در بخش کشاورزی
- صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
- تحقیقات ، آموزش ،اقتصاد و ترویج کشاورزی
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
- کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی
- نظام بیمه ای و نظام بانکی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
8-مدیریت سوانح طبیعی
- زمین لرزه و رانش زمین
- سیل و مخاطرات دریایی
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- طوفان ، صاعقه و ریزگرد
- آتش سوزی در جنگلها و مراتع
- کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- نقش مدیریت سوانح طبیعی بر توسعه پایدار
9-پدافند غیرعامل
- نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
- نقش آموزش و فرهنگسازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
- آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
- نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
- کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخشهای مربوطه
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
10- محیط زیست و توسعه پایدار
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
- آلودگی های محیط زیست
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
- ارزیابی و آمایش سرزمین
- اقتصاد و حقوق محیط زیست
- تنوع زیستی و توسعه پایدار
- مدیریت انرژی
- مدیریت پسماند
- اکوتوریسم
- کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست
- نقش محیط زیست در توسعه پایدار

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)