اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار

The First International Conference on Sustainable Design and Construction Management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار

اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،پردیس بین الملل کیش در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار