دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور و اداره آموزش و پرورش گله دار در شهر گله دار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران