چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان، شهریور ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

14th Congress on Stem Cell Biology and Technology

چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشگاه رويان در شهر تهران برگزار گردید.