سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی، مرداد ماه ۱۳۹۷

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی

3rd Symposium on Stem Cell and Cell Therapies in Lung Diseases

پوستر سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و کاربرد آن در بیماری های ریوی در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنياديمعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بخش ريه مركزطبي كودكان در شهر تهران برگزار گردید.