چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی، اسفند ماه 97

چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی

Fourth Stem Cell Symposium and Nanotechnology Rebuilding

پوستر چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی

چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.


 

محور های سمپوزیوم

ردیابی و تصویر برداری سلولهای بنیادی

ایمونوسل تراپی

سلول های بنیادی سرطانی

سیستم های انتقال دارو،  ژن و سلول

نانو پزشکی بازساختی در قلب و عروق

علوم اعصاب و سلول های بنیادی 

سلولهای بنیادی در درمان بیماری های کلیوی