سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

3rd Symposium on Stem Cells and Medical Reconstructive Medicine in Eye Medicine

پوستر سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايرانستاد توسعه علوم و فناوري سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید.