نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات، مهر ماه ۱۳۸۶

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

1st International Conference on Supply Chain Management and Information Systems

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مديريت استراتژيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات