دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

Supply Chain & Logistics

پوستر دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه اطلاعات کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گستره محورهای کنفرانس
پژوهشگران ، مؤلفان ، علاقمندان و حرفه ای های SCM , ICS , IT  ولجستیک را به ارائه مقالات ، مورد کاوی ها  (Case Study) و تجارت موفق (Best Practice ) درهمه جنبه های تخصصی ذیل دعوت می نماییم :
( خود را محدود به موضوعات ارائه شده ندانید )
 
حوزه 1 : کاربردهای مدیریت زنجیره تأمین (  Supply chain Management Applications)
مدیریت تقاضا (Demand Management ) .
برنامه ریزی زنجیره تأمین (Supply chain Planning ) .
کنترل زنجیره تأمین (Supply chain Control ) .
برنامه ریزی منابع توزیع ( Distribution Resource Planning ) .
مفهوم ناب (Lean  ) و چابکی در مدیریت زنجیره تأمین (Agility ) .
Security and Risk management in Supply chain   .
همکاری ، اشتراک اطلاعات در زنجیره تأمین (Collaboration and Information sharing in Supply chain).]
 
 حوزه 2 : طراحی زنجیره تأمین (Supply chain design )
انتخاب و توسعه مشارکت مبتنی بر مشتریان / تأمین کنندگان
Choice and Development of Partnership with Customers / Suppliers Best .                                    
کارآفرینی و زنجیره تأمین Enterprenear ship and Supply chain  .
برون سپاری ، درون سپاری و موارد مرتبط . Out sourcing , off shoring ,Insourcinganel Back souraing
زنجیره تأمین پویا ( Dynamic Supply chain ) .
لجستیک معکوس ( Reverse Logistic  ) .
تولید شبکه ای ( Network Manufacturing ) .
طراحی ، کنترل سازمان شبکه ( Network Enterprise Design and Control ) .
سازمان مجازی ( Virtual Enterprise ) .
خدمات تولید مجازی ( Virtual Manufacturing Service ) .
مدیریت امنیت و ریسک در زنجیره تأمین
 Security and Risk Management in Supply chain                                      
 
حوزه 3 : سیستم های تصمیم گیری و اطلاعات درمدیریت زنجیره تأمین
 Information and decision systems for SCM
فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) شامل : ERP,CRM,APS,SCEM,SRM,SCE,EA I,MPR II  .
هوش کسب و کار Business Intelligenee
سیستم های پشتیبانی تصمیم  Decision Sopport Systems
یکپارچگی سیستمی System Integration  
قابلیت تبادل اطلاعات سازمان Enterprise Interoperability
یکپارچگی زیرساختی Infrostructure Integration
مدیریت دانش و اطلاعات Knowledge and information Management
مدیریت ارتباط تأمین کننده Supplies Relation Ship Management
 
 حوزه 4 : زنجیره تأمین الکترونیکی (e-Supply Chain)
ارتباطات B2B و B2C
بازارگاه الکترونیکی و مدیریت زنجیره تأمین e-marketplace and sc
همکاری الکترونیکی e-collaboration and sc
تجارت الکترونیکی e-commerce and sc
لجستیک الکترونیکی e-Logistics and sc
معماری و مدل های کسب وکار الکترونیکی e-business models and architectures
تکنیک های خدمات الکترونیکی و زنجیره تأمین e-service technigues and sc
بهره گیری از تکنیک شناسایی محصول شامل : RFID , EDI,VMI,3PL
تولید بر پایه وب Web-Enabled manufacturing
راهکارها و پیشرفته های بی سیم . Wireless Solution
 
  حوزه 5 : لجستیک  Logistics
 مدیریت لجستیک و مدل های عملیاتی Logistics management  Operation model and 
لجستیک عملیاتی Operation Logistics
راهبردهای فهرست کالا و اموال Intentory Strategies
بهینه سازی تحویل خدمات و کالا Inventory and service delivery optimization
سیستم های تأمین ( مانند : VMI , SMI ,…… )
مدیریت انبار Warehouse Management
سیستم های ترابری و حمل ونقل Transportation Systems
سیستم های توزیع Distribution Systems
 
 حوزه 6 : مدل سازی و ارزیابی زنجیره تأمین  Supply Chain Modeling and Valuation
 روش شناسی های مدل سازی Modeling Methodologies 
مدلسازی : ابزارها و تکنیک ها Modeling , Tools and Technigues
متریک و اندازه گیری عملکرد Metric and Performance Measurement
تحلیل عملکرد Performance analysis
مدیریت عملکرد زنجیره تأمین Supply Chain Performance Management
الگوبرداری و تجارت موفق Best Practices and Benchmarking
بهینه سازی زنجیره تأمین Supply Chain Optimization
 
حوزه 7 :  دیدگاه سازمانی و اقتصادی زنجیره تأمین
 موضوعات بین الملل و جهانی سازی .
زنجیره تأمین در بنگاه های کوچک و متوسط .
مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار و مدیریت فرآیندهای کسب وکار .
مدیریت ویکپارچگی سازمان .
فرهنگ سازمان و منابع انسانی در زنجیره تأمین .
موضوعات مالی در مدیریت زنجیره تأمین .

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک