دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

Supply Chain & Logistics

پوستر دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه اطلاعات كاربردي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک