دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت، آذر ماه ۱۳۸۳

دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

2nd Student Conference on inspection, safety and protection

دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۳ توسط ،انجمن دانشجويي بازرسين فني ايران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت