دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

2nd Student Conference on inspection, safety and protection

دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۳ تا ۱۲ آذر ۱۳۸۳ توسط انجمن دانشجویی بازرسین فنی ایران در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت