اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری

First Regional Architectural Conference

پوستر اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری

اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ توسط ،شركت مهندسين مشاور ژئودالامپر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری مراجعه فرمایید.