نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها

نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها

پوستر نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها

نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ارزشیابی یک فرآیند نظام مدار برای جمع آوری، تحلیل، و تفسیر اطلاعات است که یکی از اجزای مهم و لاینفک یادگیری هر برنامه آموزشی محسوب می شود. ارزشیابی آموزشی از اواسط دهه 1960 حائز اهمیت شناخته شد. امروزه نیز بدون تردید باید اذعان داشت که ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشی یکی از گسترده ترین و جنجال برانگیزترین مباحث آموزشی است. استفاده از نتایج ارزشیابی بویژه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نه تنها برای قضاوت درباره عملکرد یادگیرندگان، سنجش پیشرفت در طول زمان، تشخیص مشکلات فراگیران، برانگیختن فراگیران برای مطالعه، تبدیل بررسی های کیفی عملکرد به کمی، مقایسه هر فرد با توانائی های خودش، نظارت و هدایت گام به گام فراگیران، ایجاد فرصت برای خود ارزیابی فردی و گروهی، بلکه برای داوری اثربخشی کیفیت آموزش و روش ها و مواد آموزشی نیز مفید هستند.

با وجود تاکید بیشتر بر رویکردها و روش های تدریس، مشاهده می شود که گاه موضوع مهم ارزشیابی در فرایند تدریس مورد توجه لازم قرار نمی گیرد یا با دقت کافی انجام نمی شود که این موجب اختلال در کل فرایند می شود. همایش رویکردهای نوین ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها و رهیافت ها به منظور تاکید بیشتر بر جنبه های جدید ارزشیابی و آشنایی و معرفی رویکردهای جدیدی که قابلیت اجراء به عنوان مکمل یا جایگزین رویکردهای قدیمی برگزاری می شود.

 

محورهای همایش:

-  پیشرفت تحصیلی
-  سبکهای تفکر و یادگیری
-  تغییر رفتار و مدیریت کلاس
-  راهبردهای فراگیری، مطالعه و فراشناخت
-  چالش های فرارو و رویکردهای جدید
-  نظریه های یاددهی،  یادگیری و انگیزش
-  سنجش و ارزیابی آموزشی
-  مدرس توانمندمقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها