همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه 93

همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

- تبیین ابعاد، مؤلفه ها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی

- ارتقاء انگیزه مجامع علمی در تدوین سیاستها و الزامات اقتصاد مقاومتی

- فرهنگ سازی و تشویق فعالان اقتصادی و مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی

- گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی آن بویژه در مجامع علمی، آموزشی

- تبدیل اقتصاد مقاومتی  به گفتمان فراگیر، رسانه‌ای و رایج ملی

 

 

محورهای همایش:

اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی

- فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، ثروت و بهره‌ وری

- فرهنگ جهادی در کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد

- استانداردها و شاخص های نشان (مدال) اقتصاد مقاومتی

- گفتمان سازی فرآگیر و ترویج اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه

- اقتصاد مقاومتی و سرمایه های انسانی

- اقتصاد مقاومتی و سرمایه های علمی

- اقتصاد مقاومتی و مشارکت اجتماعی

- اقتصاد مقاومتی، کار گروهی و همکاری های جمعی

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان

- اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی

- اقتصاد مقاومتی ، نوآوری و ابتکار

- اقتصاد مقاومتی و مدیریت مخاطرات اقتصادی

- تولید محصولات و خدمات دانش بنیان

- اقتصاد مقاومتی، صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

- اقتصاد مقاومتی و ارتقاء سطح اقتصادی کشور در منطقه

- اقتصاد مقاومتی و توسعه کارآفرینی

- اقتصاد مقاومتی و اشتغال خانگی و زود بازده

اقتصاد مقاومتی و بهره وری

- رشد بهره وری در اقتصاد

- تقویت عوامل تولید

- مهارت افزایی و توانمندسازی نیروی کار

- تقویت رقابت پذیری اقتصاد

- رقابت اقتصادی در مناطق و استانها

- ظرفیتها و قابلیت های متنوع بومی

- اقتصاد مقاومتی و مزیت های جغرافیایی مناطق کشور

- اقتصاد مقاومتی و هدفمند سازی یارنه ها

- هدفمند سازی یارنه ها و افزایش تولید

- هدفمند سازی یارنه ها، اشتغال و بهره وری

- هدفمند سازی یارنه ها و کاهش شدت انرژی

- هدفمند سازی یارنه ها و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی

اقتصاد مقاومتی، کار و سرمایه ملی

- سهم بری عوامل عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با ایجاد ارزش

- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه

- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی

- تولید محصولات و خدمات راهبردی

- ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کالا(

- تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی

- کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در کالاهای وارداتی

- اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذا و درمان

- مدیریت مصرف و راهکارههای اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف کشور

- ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور

- ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

اقتصاد مقاومتی و صادرات کالا

- صادرات کالا و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها

- صادرات کالا، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌ها

- صادرات کالا و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

- ساماندهی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی

- بازاریابی صادراتی و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی

- صادرات کالا، و ساز و کار مبادلات تهاتری

- صادرات کالا، امنیت حقوقی و تقنینی

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

- انتقال فناوری‌های پیشرفته

- گسترش و تسهیل تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

- اقتصاد مقاومتی، صادرات کالا و خدمات

- اقتصاد مقاومتی، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد

- توسعه پیوندهای راهبردی و مشارکت جهانی

- دیپلماسی در اقتصاد جهانی
- سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی

- روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار

- روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری

اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

- مشتریان راهبردی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

- تنوع در روش‌های فروش و افزایش صادرات گاز،برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور و اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز

- حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک

- افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

- توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه

اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام درآمدی دولت

- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور

- تحول در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت

- اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

- صندوق توسعه ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت

- شفاف ‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن

- فساد زدایی در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزیمقالات پذیرش شده در همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی