همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی، شهریور ماه ۱۳۹۶

همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی

National Conference on Architectural Engineering, Focusing on Reducing the Risks of Natural Disasters

پوستر همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی

همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،مهندسين مشاور ژئودالامپر - انتشارات فرهيختگان دانشگاه - دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی مراجعه فرمایید.