همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی، آبان ماه ۱۳۸۷

همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی

Scientific Congress of Iranian art, national identity

همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه هنر اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی مراجعه فرمایید.