اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی

The first limited specialized conference on the role of geographic sciences in pacification operations

پوستر اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی

اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی محدود نقش علوم جغرافیایی در عملیات آرام سازی