کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ترانسفورماتور، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ترانسفورماتور

Transformer Specialized Conference & Exhibition

پوستر کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ترانسفورماتور

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ترانسفورماتور در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،گروه صنعتي ايران ترانسفو -موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.