همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»، شهریور ماه ۱۴۰۰

همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»

Specialized conference on defense engineering entitled "Cyber-electronic threats"

پوستر همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»

همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک» در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»