همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت

Shahnameh conference and education

پوستر همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت

همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت