اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب

The first scientific and educational conference on chastity and hijab

پوستر اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب

اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲ توسط ،اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی آموزش و پرورش و عفاف و حجاب