سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"

Third National Conference and First International Conference "Social Capital and Resilience"

پوستر سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری" در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.