سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"

Third National Conference and First International Conference "Social Capital and Resilience"

پوستر سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری" در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.