سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری

Third National Conference and First International Conference Soci

پوستر سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری