اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

پوستر اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،شركت مشاوران شهر هوشمند در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند