همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)، فروردین ماه ۱۳۹۷

همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)

National Conference on Thematic-Educational Knowledge (Content Education Science)

پوستر همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)

همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا) در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان استان اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)