دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، آبان ماه 98

دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

Second National Conference on Social Capital and Sustainable Development

پوستر دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

-       بسترسازی جهت تحقیق و توسعه در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

-       کمک به سیاستگذاری صحیح و مطلوب در حوزه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

-       جلب توجه صاحب‌نظران، محققان و مسؤولین نسبت به بازتعریف وظایف نهادهای مسؤول در حوزه سرمایه اجتماعی  و توسعه پایدار

-       فراهم‌سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف در خصوص سرمایه اجتماعی توسعه آفرین

-       افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای دستگاههای دخیل در حوزه سرمایه اجتماعی

-       تعمیق پیوندهای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

 

محورهای همایش:

 • شناسایی عوامل مؤثر در توسعه پایدار از منظر سرمایه اجتماعی
 • بررسی ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار از دیدگاه اسلام و فرهنگ ایرانی
 • سرمایه اجتماعی، رونق تولید، اشتغال و کارآفرینی پایدار
 • سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری
 • سرمایه اجتماعی، توسعه سیاست‌های محیط زیستی پایدار  و ارتقای رفتارهای مسوولانه محیط زیستی
 • سرمایه اجتماعی و مدیریت بحرانهای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان، بهمن و . . .)
 •  سلامتی و امنیت اجتماعی در پرتو تعاملات سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
 • شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها، موانع و چالش‌های موجود در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران
 • پیوندهای عمومی و متقابل سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه پایدار(کارآفرینی، توسعه شهری و روستایی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...)
 • تجارب جهانی در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
 • تجارب موفق داخلی در زمینه سرمایه اجتماعی توسعه آفرین
 • آینده‌پژوهی و سناریونگاری در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری ملی
 • نقش خط مشی های عمومی در ارتقای سرمایه اجتماعی

 

 

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار