دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

Second National Conference on Social Capital and Sustainable Development

پوستر دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،پرديس فارابي دانشگاه تهران در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار