دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، دی ماه 98

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

Second National Conference on Urban Space Architecture

پوستر دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلی  

مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری

مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان

مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران

کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری

فضاهای دانشگاهی در بناها و بافت های تاریخی