اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی، دی ماه ۱۴۰۰

اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی

First National Congress of Innovative Approaches in Biology, Pharmacy and Food Industry

پوستر اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی

اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،بیمارستان فرهیختگان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.