کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی، دی ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی

International Biomedical Student Congress

پوستر کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.