دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

The Second National Conference of Impact and Explosion-Proof Structures

پوستر دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بناب، دانشگاه جامع امام حسین، در شهر بناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار