همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development

پوستر همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،شركت سازه كوير در شهر بوکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری