همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی، آذر ماه 98

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

Conference on Cervical Thoughts

پوستر همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه فرهنگی و پژوهشی جستجوگران سرو یاسین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی مراجعه فرمایید.


جان و جهان تداعی­گرز ظاهر و باطن، روح و جسم، ذات و صفات و معنی و صورت است. انسان امروز چنان در صورت و تن و صفات هستی غرق شده­است که مقوله­ی معنی و روح و ذات را گویی از یاد برده. در مقابل بعضی چنان خود را مشغول جان می­بینند که گویی جهان، طفیلی بیهوده است. همایش جان و جهان در این دوره تلاش دارد پدید­ه­های مرتبط با سوادمالی را از دو منظر روح و جسم بنگرد. موضوعات و محورهای برگزاری این همایش به صورت زیر است:

الف- اخلاق و اقتصاد

ب- اقتصاد ربوی

ج- آموزش اقتصاد به کودکان و نوجوانان

د- قرض­الحسنه

ه- فسادمالی

و- رضایت و موفقیت شغلی