همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

Conference on Cervical Thoughts

پوستر همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه فرهنگي و پژوهشي جستجوگران سرو ياسين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی مراجعه فرمایید.