همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی، آذر ماه 98

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

Conference on Cervical Thoughts

پوستر همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی

همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جان و جهان، سوادمالی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه فرهنگی و پژوهشی جستجوگران سرو یاسین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


جان و جهان تداعی­گرز ظاهر و باطن، روح و جسم، ذات و صفات و معنی و صورت است. انسان امروز چنان در صورت و تن و صفات هستی غرق شده­است که مقوله­ی معنی و روح و ذات را گویی از یاد برده. در مقابل بعضی چنان خود را مشغول جان می­بینند که گویی جهان، طفیلی بیهوده است. همایش جان و جهان در این دوره تلاش دارد پدید­ه­های مرتبط با سوادمالی را از دو منظر روح و جسم بنگرد. موضوعات و محورهای برگزاری این همایش به صورت زیر است:

الف- اخلاق و اقتصاد

ب- اقتصاد ربوی

ج- آموزش اقتصاد به کودکان و نوجوانان

د- قرض­الحسنه

ه- فسادمالی

و- رضایت و موفقیت شغلی