نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، خرداد ماه ۱۳۹۳

نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی

The first specialized scientific seminar on the attractions and repulsions of tourism in East Azerbaijan

پوستر نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی

نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،خانه مطبوعات آذربايجان شرقي ،شركت ساربانان گردشگري تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی