کنگره بین المللی سربداران، آذر ماه ۱۳۹۴

کنگره بین المللی سربداران

International Leadership Congress

پوستر کنگره بین المللی سربداران

کنگره بین المللی سربداران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشگاه حكيم سبزواري در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی سربداران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی سربداران