همایش ملی مهندسی شیمی، دی ماه ۱۳۹۵

همایش ملی مهندسی شیمی

همایش ملی مهندسی شیمی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز علمي-كاربردي سرخس در شهر سرخس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.