اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

The first national scientific and research conference on nutrition and preparations for pilgrimages

پوستر اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مدیریت حج و زیارت استان زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی