همایش ملی مدیریت تربیت بدنی، دی ماه ۱۳۸۹

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،حوزه معاونت سما واحد قائم شهر در شهر قائم شهر برگزار گردید.