اولین همایش ملی سهند، حفاظت و توسعه پایدار، آذر ماه 98

اولین همایش ملی سهند، حفاظت و توسعه پایدار

1st national Sahand conference on conservation and sustainable development

پوستر اولین همایش ملی سهند، حفاظت و توسعه پایدار

اولین همایش ملی سهند، حفاظت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط سازمان محیط زیست - دانشگاه سراسری مراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش:

آمایش و برنامه ریزی راهبردی توسعه سهند

محیط زیست و تنوع زیستی سهند و مشکلات و راهکارها

جایگاه سهند در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای 

پتانسیل های گردشگری طبیعی سهند ، فرصتها و تهدیدها

تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر گونه های گیاهی و زیستی سهند

مخاطرات محیطی و انسانی سهند

توالی اکولوژیک سهند و تغییرات آن 

ژئومورفولوژی سهند 

زمین شناسی سهند

تحلیل وضعیت ، سکونت و معیشت اجتماعات شهری ، روستایی و عشایری در سهند با تاکید بر فرصتها و چالشها