نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری، آذر ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

1th Technical Conference on Warehouse Safety & Safe Warehouse Services

پوستر نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ توسط ،موسسه ره آوران آفاق صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری مراجعه فرمایید.