نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری، آذر ماه 92

نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

1th Technical Conference on Warehouse Safety & Safe Warehouse Services

پوستر نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- الزامات ایمنی انبار بر اساس HSE-MS و استانداردهای بین المللی ایمنی
- مدیریت ایمنی انبار و نقش مدیران و سرپرستان در ایمنی انبار
- الزامات زیست محیطی در انبارش و نگهداری مواد، کالا و تجهیزات
- ایمنی عوامل انسانی انبار و خدمات انبارداری
ایمنی ساختمان و تجهیزات فرعی انبار
- پیشگیری از حریق و سیستم های اعلام و اطفاء در انبار
- چیدمان کالا و قفسه بندی انبار و ایمنی خدمات انبارداری
- ایمنی حمل و نقل و جابجایی ایمن مواد و کالا در انبار
- عملیات انبارداری ایمن در نگهداری مواد شیمیایی، پودری، لاستیک و پلاستیک
- انبارداری و بهداشت مواد فاسدشدنی
-  تجهیزات تخصصی ایمنی در انبارها
- ایمنی و الزامات زیست محیطی در انبارهای روباز
- علائم، کدها و شناسه های ایمنی و بهداشت در انبار
- بهداشت و استانداردهای بهداشتی در انبار و عملیات انبارداری
- فناوری های نوین در ایمن سازی انبار و خدمات انبارداری
- الزامات ایمنی و بهداشتی در نگهداری و امحای ضایعات و پسماند