همایش بارداری ایمن، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش بارداری ایمن

پوستر همایش بارداری ایمن

همایش بارداری ایمن در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بارداری ایمن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بارداری ایمن