کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی ، فروردین ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

پوستر کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط ،اداره جهاد كشاورزي كوهدشت و شركت پنام خط نوين در شهر کوهدشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی