اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور

The first international conference of scientific authority in the era of emergence

پوستر اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور

اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور