اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و بازاریابی، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و بازاریابی

The first national conference on entrepreneurship and business management and marketing

پوستر اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و بازاریابی

اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و بازاریابی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،مرکز آموزش بازرگانی در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و بازاریابی مراجعه فرمایید.