همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)

National Conference on Religious Education in Sadeghin School

پوستر همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)

همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)