نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی، مهر ماه ۱۳۸۷

نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

The First Specialized and Applied Conference on Asphalt Mixture

نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی