اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

1st Regional Water Resources Development Conference

پوستر اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب