سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، تیر ماه 98

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

Third National Conference on Strategies for Achieving Sustainable Development in Iranian Education and Psychology

پوستر سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

1. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم تربیتی و روانشناسی، . 
2. اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت فرهنگ توسعه پایدار و توسعه آموزش و پژوهش علوم تربیتی و روانشناسی در جامعه. 
3. راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران. 
4. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف. 
5. جلب توجه صاحب نظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و توجه به مقوله توسعه پایدار. 
6. بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه. 
7. ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی. 
8. دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه پایدار در بخش علوم تربیتی و روانشناسی. 
9. اشاعه ی فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش علوم تربیتی و روانشناسی در فضای جامعه. 
10. ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های تربیتی، روانشناسی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب.