اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی

The First Religious education conference in the Ibrahimi Religions

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی

اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه امام رضا،معاونت علمي آستان قدس رضوي- دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی