کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان

National Conference on Radiation Sciences: The Role of Radiation in Diagnosis and Treatment

پوستر کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان

کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در شهر رفسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان