اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین، فروردین ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

The First National Conference on Remote Sensing and Geographic Information Systeminb Geoscience

پوستر اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شیراز،مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز با همكاري موسسه علمي تحقيقاتي چشم انداز هزاره سوم ملل شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.