همایش منطقه ای شیلات و آبزیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

Regional Seminar on Fisheries and Aquaculture

همایش منطقه ای شیلات و آبزیان در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای شیلات و آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای شیلات و آبزیان