همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404، شهریور ماه ۱۳۹۳

همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404

rural sustainable development in coming 1404

پوستر همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404

همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،شركت توسعه سازان گردشگري اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404